Päikeseenergia

Päikeseenergia, läbi päikesekütte sai meie peamiseks kõrvaltegevuseks alates 2008.a. ,kui ostsime esimese partii päikesekollektoreid Hiinast.  Koostöös EAS-iga tellisime euroopa toetusfondi kaasrahastamisega Tallinna Tehnika Ülikooolist tehnilise-ja võrdlusanalüüsi vaakum-ja lamekollektoritele. Analüüsi tulemusena leidis kinnitust aastal 2008, et päikeseenergia on tasuv ka põhjamaades. Kollektorite analüüs näitas, et vaakumkollektor on 25% efektiivsem, kui lamekollektor eeldusel, et neid kasutada samade kalletega identsete süsteemide kütmisel. Lisaks analüüsile erinevustele on kuumtoru (heatpipe) vaakumkollektoritel kaldenurkade vahemik, mille vahel peab kollektor asetsema, et toimuks soojusvahetus. U-toru vaakumkollektor ja lamekollektor on füüsiliselt samamoodi paigaldatavad ning neil ei ole kaldenurga piiranguid. Samas välisfassaadil või katuse osana kasutada on võimalik ainult lamekollektorit. Kindel vahe on aga päiksepaneelide ja päikesekollektorite vahel, kus päikesekollektorid tasuvad ennast kiiremini ära, kui päikesepaneelid sest päikesekütte kollektorite ( vaakum ja lame) on otse päikesekiirguse korral PV-paneelide tootlikus müügil olevatel paneelidel kuni 25% päikesekollektorite tootlikusest.

Päikesekollektorid tasuvad ennast kiiremini ära suurema kütteenergia tarbimise korral ning eriti hea on suvine suurem tarve. Samuti on see väga sobiv, kui teil on bassein, majaalune kütmist vajav kelder, garaaz, niiseked ruumid,  saun  või maakütte olemasolu. Väikese tarbimise korral või küttesüsteemi osana on tasuvusaeg pikem, kuid lihtsamate süsteemide korral aitab muuta selle mugavamaks ja automaatsemaks. 

Innovatsioon

Päikeseenergia tehnoloogiaid arendatakse igapäevaselt ning aastate jooksul on täiustunud nii materjalid kui ka tehnoloogia kuidas päikseenergiat rohkem ja efektiivsemalt kasutada saaks. Samuti püüame ka meie jõudumööda olla päikesenergia arengute ja suundadega kursis. Peamiselt teeme oma klientidele maa ja õhkküttesüsteme, katlamaju ja ventilatsioonisüsteeme ning nende kombinatsioone päikseküttesse. Leiame sobiva lahenduse ja ehitame valmis päikesekütte kombinatsiooni teie majale, basseinile, kortermajale, tootmishoonele olemasolevale küttesüsteemile tarbimaks tasuta päikeseenergiat.  

Me töötame teie valikute eest.

Mihkel Tuul
Globalfund OÜ
Juhataja
+3725147023

 

 

Eesti keel

Küsitlus

Millises hoones soovid kasutada päikesekütet?
Eramus
67%
Korrusmajas
0%
Tootmishoones
0%
Koolimajas
0%
Ujulas
33%
Kokku: 3 häält