Päikeseküte

 Kui päikeseküttesüsteemi investeering (kollektorid, raamid, akupaak, isolatsioon, paigaldus) tasub ennast erineva tarbimise korral ära vahemikus 6-8 aastat, sisi elektri tootmiseks paneelide tasuvus jääb oluliselt kaugemasse tulevikku.

Täiesti ilmselge on, et nii soojades ja päikeseküllastes maades on päikeseküte kuid kas ka põhjamaadesse sobib?
Sobib! Sest seda on nüüd juba 5 kasutatud ning palju uuritud ning kollektorite poolt saadav küte on väga tõhusaks toetuseks  tarbevee ja kütte kombineerimisel. Päikeseküte pakub, mugavust tavalise puidukatlaga süsteemile, kus veebruarist alates praktilieselt ei pea enam kütma . Tänasel päeval on päikesekollektorid ka Eestis levima hakanud ning selle kohta on meil olemas juba palju kogemusi nii paigaldamisel kui ka selle kasutamisel.  On tehtud ka vigasid esimeste süsteemidega, kuid kuna me oleme õppinud nendest, oleme me enda alal juba kogemustega ! 
Muud aspektid päikesekütte juures.
Päikesekütte planeerimisel tuleb arvestada asjaoluga, kui palju läheb kütet näiteks Juuli kuus, või kuhu seda energiat paigutada või ära juhtida?
Kui on selge, et päikesekütet kasutatakse ainult tarbevee soojendamiseks, siis vastavalt sellele kogusele tuleb paigaldada ka kollektorid. 
Kui majal on olemas näiteks maaküte, on asjaolud, hoopis paremad.  Nimelt on võimalik päikesekütet kombineerida maaküttega, ning sellisel juhul on võimalik katta ka 30 % küttest . Suvist keemis ohtu pole, sest üle jääv energia suunatakse maasse, mis on talv läbi jahtunud.  Seega saab katta kuni 30% küttevõimsusest päikeseküttega tingimusel, et on olemas süsteemi  jahutamine, seda läbi maakütte, läbi basseini, läbi mõne veekogu.
Näiteks kui kombineerida maakütet päikeseküttega(osakaal kuni 30%) on võimalik teie hoone või rajatise küttekulusid küttele ventilatsioonile ja tarbeveele vähendada kuni 50% võrrelduna pellet küttega, kuni 60 % võrrelduna kergõli või gaasi küttega.  Sellisel puhul on süsteemi tasuvusaeg umbes 6 aastat. Muude kombinatsioonide nt õhk-vesi soojuspumbaga kombineerides päikesekollektoreid (suvine kuuma vee tarvidus ehk kuni 10% kogu küttest)  võib see ulatuda ka kuni 10 aastani. Kusjuures ei ole siin arvestatd kütuse hindade kallinemisega tulevikus .
Täiesti selge on see, et päikeseküttesse tasub investeerida.
 

Eesti keel

Küsitlus

Millises hoones soovid kasutada päikesekütet?
Eramus
67%
Korrusmajas
0%
Tootmishoones
0%
Koolimajas
0%
Ujulas
33%
Kokku: 3 häält

Keeled