Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus

Veevarustus tähendab vee toomist inimeseni selliselt, et seda oleks võimalik kasutada. Seda võib tarbida küll erinevalt, kuid üldiselt arvestatakse veevarustuse all kvaliteetset vee transportimist tarbijani koos sinna juurde kuuluvate mugavustega. Kvaliteedi all peame silmas stabiilset vee puhtust, survet ja temperatuuri. Mugavus seisneb selle kasutamise hõlpsusest ja eesmärgist nagu dušš, bidee, vannid, bassein jne. Vee tarbimist saab korraldada läbi erinevate mugavusvarustuste, vastavalt millele on võimalik luua oma koju meelepärane siseinterjöör ja -keskkond.
• Üld veevärk- tuleb lihtsalt liituda kohaliku võrguga.
• Oma kaev - vanadel taludel oli tavaliselt pinnas kaev, millest on tänapäeval saanud puurkaev ehk süvavee kaev. Üldiselt on Eestis vesi väga lubjane ja rauane ning oma puurkaevust vee saamine on tegelikult suhteliselt kallis seoses loa saamisega kohalikust omavalitsusest , erinevate kooskõlastustega, puurimisega , pumpade ja trasside vedamisega ning muude väljaminekutega filtrite ja veepehmendajate näol. Õnneks on olemas tänapäeval korralike materjale, millega vedada trasse praktiliselt eluaegse garantiiga (plastik või komposiit torud).
Kanalisatsioon
…on meid otseselt mõjutav faktor ning sellega majandamine on möödapääsmatu. See on olnud pikka aega suhtelises vaeslapse rollis, kuna veevarustus ei ole tähendanud alati seda, et seda kanaliseeriti - tihti jooksis saastatud vesi otse kraavi või pinnasesse.

Tänapäeva ühiskonnas kasutab inimene oma igapäevases tegevuses palju erinvat sorti keemiat, hoidmaks puhtana nii ennast, kui ümbrust (šampoonid, seebid, pesupulbrid ja muud pesu/puhastusvahendid). Nende mõju  loodusele ei ole aga alati nii hea kui meile endile ning juba keskkonna säilitamiseks on tsentraalne kanalisatsioon ja puhastusjaamad, septikud möödapääsmatud ja hädavajalikud.

Tsentraalse kanalisatsiooni puudumisel on mõistlik mõelda septikutele ja kogumispaagidele. Septikud on kõige lihtsam viis olme kanalisatsiooni probleemide lahendamiseks.
Arusaadav on see, et kõik me mõtleme, kuidas elada ära võimalikult odavalt Kuid kui paljud meist mõtlevad algsete kulutustega kaugemale? Tõsiasi on see, et erinevad kanalisatsiooni süsteemid ja lahendused võivad tunduda alginvesteeringu poolest kallid. Samas pikema aja jooksul on nad ikkagi tasuvamad ja mugavamad, võrreldes lihtsate, odavate ning ajutiste leiutistega.

 


•         Üld veevärk- kohalik või üldine veevärk. Tuleb lihtsalt liituda kohaliku võrguga. Liitumine pole kuigi odav, kuid odavam oma kaevust sinna juurde kuuluvaga. Üld veevärgi kvaliteet on tavaliselt väga hea ning sellega on vähem probleeme.
•        Oma kaev - vanadel taludel oli tavaliselt pinnas kaev, millest on tänapäeval saanud puurkaev ehk süvavee kaev. Üldiselt on Eestis vesi väga lubjane ja rauane ning oma puurkaevust vee saamine on tegelikult suhteliselt aega nõudev seoses loa saamisega kohalikust omavalitsusest , erinevate kooskõlastustega ja kallis seoses puurimisega , pumpade ja trasside vedamisega ning muude väljaminekutega filtrite ja veepehmendajate näol. Kui oma puurkaevu peale jäi ikkagi ainuke valik , siis õnneks on olemas tänapäeval korralike materjale ja seadmeid, millega luua vastupidavaid süsteeme vedada ning vedada trasse praktiliselt eluaegse garantiiga (plastik või komposiittorud).
 

Eesti keel

Küsitlus

Millises hoones soovid kasutada päikesekütet?
Eramus
67%
Korrusmajas
0%
Tootmishoones
0%
Koolimajas
0%
Ujulas
33%
Kokku: 3 häält

Keeled